Невролингвистичното програмиране е начин за промяна на мислите и поведението на човека, за да се постигнат желаните от него резултати.

Популярността на невролингвистичното програмиране или НЛП е широко разпространена от началото на неговото съществуване през 70-те години на миналия век.лайф коуч софия

Неговите приложения включват лечение на фобии и тревожни разстройства и подобряване на представянето на работното място или личното щастие.

В тази статия ще разгледаме теорията, която стои зад НЛП, и какви са доказателствата в подкрепа на неговото практикуване.

Какво представлява НЛП?

НЛП използва техники за възприемане, поведение и комуникация, за да улесни хората да променят мислите и действията си.

НЛП разчита на обработката на езика, но не трябва да се бърка с обработката на естествения език, която има същото съкращение.

НЛП е разработено от Ричард Бандлър и Джон Гриндер, които вярват, че е възможно да се идентифицират моделите на мисли и поведение на успешните хора и да се преподадат на другите.life coach софия

Въпреки липсата на емпирични доказателства в тяхна подкрепа, Бандлър и Гриндер публикуват две книги – „Структурата на магията I и II“, и НЛП започва да се развива.

Популярността ѝ се дължи отчасти на нейната универсалност при решаването на много и различни проблеми, с които се сблъскват хората.

Как работи?

Различните тълкувания на НЛП го правят трудно за дефиниране. То се основава на идеята, че хората работят с вътрешни „карти“ на света, които научават чрез сетивен опит.

НЛП се опитва да открие и модифицира несъзнателните предразсъдъци или ограниченията на индивидуалната карта на света.

НЛП не е хипнотерапия. Вместо това тя работи чрез съзнателно използване на езика, за да предизвика промени в мислите и поведението на някого.

Например централна характеристика на НЛП е идеята, че човек е предубеден към една сетивна система, известна като предпочитана система за представяне или PRS.как да бъда щастлив

Терапевтите могат да открият това предпочитание чрез езика. Фрази като „Виждам какво искаш да кажа“ могат да сигнализират за визуална PRS. Или пък „Чувам твоята гледна точка“ може да сигнализира за слухова PRS.

Практикуващият НЛП ще определи PRS на лицето и ще изгради терапевтичната си рамка на базата на нея. Рамката може да включва изграждане на връзка, събиране на информация и поставяне на цели с лицето.

Техники

НЛП е широкообхватна област на практикуване. В този смисъл практикуващите НЛП използват много различни техники, които включват следното:

Закотвяне: Превръщане на сетивните преживявания в тригери на определени емоционални състояния.

Рапорт: Практикуващият се настройва към човека, като съпоставя физическото му поведение, за да подобри комуникацията и реакцията чрез емпатия.

Модел „Swish“: Промяна на моделите на поведение или мислене, за да се стигне до желан, а не до нежелан резултат.

Визуална/кинестетична дисоциация (ВКД): Опит за премахване на негативни мисли и чувства, свързани с минало събитие.

Примери:

НЛП се използва като метод за личностно развитие чрез насърчаване на умения, като саморефлексия, увереност и комуникация.

Практикуващите прилагат НЛП с търговска цел за постигане на цели, свързани с работата, като например подобряване на производителността или напредък в работата.Лайф Коучинг

В по-широк план НЛП се прилага като терапия на психологически разстройства, включително фобии, депресия, генерализирано тревожно разстройство (ГТР) и посттравматично стресово разстройство (ПТСР).

Работи ли НЛП?

Досега не е проведено нито едно задълбочено изследване, което да докаже ефективността на НЛП.

Определянето на ефективността на НЛП е предизвикателство по няколко причини.

НЛП не е било подложено на същия стандарт на научна строгост като по-утвърдените терапии, като например когнитивно-поведенческата терапия или CBT.

Липсата на официално регулиране и търговската стойност на НЛП означават, че твърденията за неговата ефективност могат да бъдат анекдотични или предоставени от доставчик на НЛП.

Доставчиците на НЛП ще имат финансов интерес от успеха на НЛП, така че техните доказателства трудно могат да бъдат използвани.

Освен това научните изследвания на НЛП дават смесени резултати.

Някои проучвания са установили ползи, свързани с НЛП. Например проучванеНадежден източник, публикувано в списанието Counselling and Psychotherapy Research, установява, че пациентите, подложени на психотерапия, са имали по-добри психологически симптоми и качество на живот след провеждане на НЛП в сравнение с контролната група.Биорезонанс

Въпреки това прегледътTrusted Source, публикуван в The British Journal of General Practice, на 10 налични проучвания за НЛП е по-малко благоприятен.

В него се стига до заключението, че има малко доказателства за ефективността на НЛП при лечението на състояния, свързани със здравето, включително тревожни разстройства, управление на теглото и злоупотреба с вещества.

Това се дължи по-скоро на ограничения брой и качество на наличните проучвания, отколкото на доказателства, които показват, че НЛП не действа.

През 2014 г. в докладДостоверен източник на Канадската агенция за наркотици и технологии в здравеопазването не бяха открити клинични доказателства за ефективността на НЛП при лечението на посттравматично стресово разстройство, ГСД или депресия.

Въпреки това, допълнителен преглед на изследваниятаTrusted Source, публикуван през 2015 г., установи, че терапията с НЛП има положително въздействие върху лица със социални или психологически проблеми, въпреки че авторите заявиха, че са необходими допълнителни проучвания.Хомеопатия

Теоретичната основа на НЛП също е обект на критики заради липсата на доказателствена подкрепа.

В статия, публикувана през 2009 г., се стига до заключението, че след три десетилетия теориите, стоящи зад НЛП, все още не са надеждни, а доказателствата за неговата ефективност са само анекдотични.

През 2010 г. беше направен преглед на резултатите от научните изследвания, свързани с теориите за НЛП. От включените 33 проучвания само 18% потвърждават теориите, залегнали в основата на НЛП.

И така, въпреки повече от четири десетилетия съществуване, нито ефективността на НЛП, нито валидността на теориите са ясно доказани чрез солидни изследвания.

Освен това си струва да се отбележи, че изследванията са проведени предимно в терапевтична среда, като са малко проучванията на ефективността на НЛП в търговска среда.Нейрографика

Проучването на ефективността на НЛП е свързано и с редица практически проблеми, които допринасят за липсата на яснота по темата. Например, трудно е да се сравнят пряко изследванията, като се има предвид, че съществуват различни методи, техники и резултати.